A neb.
Jak jsem v životě pokazil vše co se dalo
a jak to napravuji

Listopad 2018

Strach

Dnes v 15:34 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Strach
Strach z uzdravení
nakonec vzniká z neochoty
jednoznačně přijmout skutečnost,
že uzdravení je nutné.

Strach, to je velká síla,
proč mu věříš, to neví žádná víla.
Tvoje oči na hlavě
nevidí chybu tam, kde je.
Tvoje ruce s nástrojem
opravují tělo,
ale chyba je až za tělem.

Vizi držíš v mlze
a počínáš si dost drze.
Protože uzdravení, je dobrota.
Vidí tě dokonalého jako tam,
tam daleko, daleko za tím,
čeho jsi dosáhl v čase před tím.

Dobrotou pochopíš, že dokážeš pomoci,
jak poznáš přijetí i v nemoci.
Kdo se bojí uzdravení.?
Kdo nemůže odpustit bratrům ani sobě?
Pouze žalobci.
Jejich klidem, tvá je oběť.

Dobrota a odpuštění přehlíží hřích,
přináší soulad a tvůj dík.
Nedělá výjimky, s radostí přichází,
maže minulost velkých nesnází.

Když potvrdíš strach, rušíš si tvořivost,
ukrýváš minulost živou,
dávnou nenávist a bolest.
Umíráš touhou
ubránit svoji čest,
abys znovu prožíval nespravedlnost.

Zapomeň vše, co ses naučil sám,
nenávist je pryč,
vždyť chceš žít jako pán.
Tak spatři nový klíč
od světa, který promíjí
tvůj předchozí plán.

soutěž

Včera v 19:51 | PF |  Vyjímečnost - Kapitola 78
Soutěž
Nechci vzpomínat na staré časy, ale abych pochopil dnešní stav, musím se vrátit do minulosti.
Dělám to nerad, ale asi si to jen namlouvám, když vzpomínám.
Strašně nerad jsem soutěžil.
Nebo jinak, nerad jsem prohrával. Prohrávat jsem uměl, protože se to dělo dost často a opakováním člověk znecitliví.
Disciplíny byly totiž vesměs pro mě nevhodné. Zpěv, dobré známky, klavír, cizí jazyk, kolektivní sporty, vědomostní soutěže, poslušnost. Zrovna si nemůžu vybavit další. Bylo jich mnoho, protože jsem soutěžil na každém kroku. Vždy se někdo našel, kdo mi připomněl, že Jirka nebo Věrka, že ti to dělají lepší.
Snažil jsem se usilovně a dlouho. Popřel jsem v sobě všechno, co se vůbec popřít dalo, ale vyhovět jsem nedokázal.

Nevím

Sobota v 12:34 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Nevím

Bůh či ďábel
Láska nebo ego


Nejlepší, co se ti mohlo stát,
je nevědět, komu máš co dát.
Nebráníš tak prozřetelnosti,
dáváš prostor svému štěstí.

Chceš si plnit svůj sen,
on je, ale plný problémů a změn.
Najednou nedůvěřuješ tomu,
co pramení z vysněného zákonu.

Vědění je v tobě.
Logicky ho neodvodíš,
ani nenaučíš.
Důvěřuj sobě.

Iluze

Čtvrtek v 8:29 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Iluze

Naprostá neškodnost je
podmínkou skutečnosti
všeho.


Proč se bojíš?
Když, co jsi nevíš.
Co nechceš nevidíš.
Vidíš, jen to, co chceš,
a proto vidíš jen, čemu věříš.

Tvoje oči se dívají strachem,
tvůj Duch láskou.
Neutíkej před začátkem,
zastav se nad otázkou,
jestli tvoje přesvědčení
ti neukazuje, co tu není.

Stěžování

12. listopadu 2018 v 10:38 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Stěžování

Nikdo nemůže vidět, co zakrývají
tvé stížnosti, protože každý je
s tebou v temnotě.Ani jsi si nevšimnul,
že co dáváš životu,
je plné útoku.
Na něco jsi zapomenul.

Nechceš věřit známému,
že tělo má pomoct tobě, samému.
Nic dobrého tě nečeká,
když nevidíš v těle člověka.

Každá stížnost tvoje,
hodnotí tělo bez závoje.
Za závojem stojí Duch,
čeká až uděláš kolem těla kruh.

Uzdravovatel

10. listopadu 2018 v 17:35 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Uzdravovatel

Který spoléhá na svou vlastní
připravenost, ohrožuje své
chápání.


Mračíš-li se jako doktor,
k uzdravení máš odpor.
Nechceš-li se radovat,
nechceš ani uzdravovat.

Nejsi šťastný ani trochu
jen druhé poučovat.
Jak to asi myslíš hochu
chtěl bys takto pracovat.?

Činit šťastným, dávat radost,
to dá trochu starost,
když to sám nemáš,
druhým to nedáš.

Milost

8. listopadu 2018 v 18:49 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Milost

Milosti se nelze naučit.
konečný
krok musí směřovat mimo
všechno učení
Všechno, co svět popírá a obsahuje,
začíná milost, tak vše obnovuje.
Všechny vzpomínky a jistoty,
smysl lásky a její hodnoty.

Mysl osvícená milostí,
nepřijde na pozvání,
ale ráda tě navštíví,
až budeš připravený.

V milosti nejde najít strach,
minulost a budoucnost
je pro ni hvězdný prach.
O světě nic neví a věčnost
je neměnný stav.

Peklo

6. listopadu 2018 v 9:00 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Peklo

Jak se rozhodneš, tak také
uvidíš. A vše co vidíš, jen svědčí
o tvém rozhodnutí.

Tvá výjimečnost ukončila tvůj mír.
Bůh tě volá, ty máš v hlavě vír.
Co tu svědčí o tvé dokonalosti?
Mysl neutichá a klokotá,
nemůžeš ji zastavit,
hledáš něco ke své cti.

Tvůj svět - je tvůj jen,
herci v něm, jsou tví,
a hrají role tvé.
Zdají se ti neukáznění,
soudíš je a vyháníš ven.

Jen vina tě nutí soudit
a vytvářet nekonečný kruh.
Minulost a budoucnost spojit,
jak káže ego, tvůj druh.

Spokojenost

5. listopadu 2018 v 19:10 | PF |  Mezi lidmi - Kapitola 85
Spokojenost
Řeším teď jednu otázku, co se týká spokojenosti.
Měl jsem celkem dlouhodobě dojem, že jsem spokojený. Ale stačilo málo, něco, co se dotklo něčeho uvnitř a spokojenost byla ta tam. Teď se nějak nemůžu vrátit do toho stavu pokoje.
Být spokojený a přesvědčovat se, že jsem spokojený, není stejné. A ještě je tu jeden aspekt, že totiž i když jsi přesvědčen, a věříš, že jsi spokojený, tak to nemusí být pravda.
Stále si myslím, že je možné sám sebe přesvědčovat vytrvale, až se to stane pravdou, ale je to sysifofská práce. Člověku chybí vnější důkazy o tom, že je to pravda.
Média a reklama to provádí právě těmi vnějšími důkazy a neustále to opakují, a pak to někdo třeba z legrace zmíní a už se to stává pravdou.
Když je na to člověk sám, tak nachází důkazy, až když mu okolí i prostředí dává najevo, že je vše v pořádku a všichni spokojeni. Což se neděje moc často.

Zákon

4. listopadu 2018 v 9:10 | PF |  Já,já,já-kapitola 12
Zákon

Dokud nasloucháš dvěma různým
interpretacím, nepochopíš co se
učíš.Dej si zákon do veršů,
ani tak neunikneš snům.
Nahlédni do světa tvoření,
začneš chápat uzdravování.

Zákon mysli v tvoření i ve snu,
že šíříš jenom skutečnost,
říká na tvou adresu,
když věříš zlu,
můžeš skutečně mít zlost.

Takže zachováním zákonů
v tomto světě,
dosáhneš různých výsledků
už i v jedné větě.